สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   8  
2 Dec 2018   26  
3 Dec 2018   19  
4 Dec 2018   93  
5 Dec 2018   47  
6 Dec 2018   41  
7 Dec 2018   43  
8 Dec 2018   54  
9 Dec 2018   26  
10 Dec 2018   17  
11 Dec 2018   16  
12 Dec 2018   27  
13 Dec 2018   50  
14 Dec 2018   31  
15 Dec 2018   38  
16 Dec 2018   23  
17 Dec 2018   0  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0