สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   88  
2 Jan 2019   47  
3 Jan 2019   17  
4 Jan 2019   10  
5 Jan 2019   54  
6 Jan 2019   19  
7 Jan 2019   14  
8 Jan 2019   11  
9 Jan 2019   25  
10 Jan 2019   22  
11 Jan 2019   28  
12 Jan 2019   29  
13 Jan 2019   11  
14 Jan 2019   14  
15 Jan 2019   7  
16 Jan 2019   3  
17 Jan 2019   16  
18 Jan 2019   72  
19 Jan 2019   22  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0