Products

Stacking Pallets

Stacking Pallets

- เป็นชั้นวางของที่มีความอิสระในการใช้งาน สะดวก

- สามารถวางต่อกันได้ตามแนวสูงในขณะใช้งาน และซ้อนเก็บเมื่อเลิกใช้งาน ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า 

- สามารถสั่งทำขนาดได้ตามต้องการ

- มีให้เลือกทั้งแบบชุบ Hot Dip Galvanizing และ Epoxy Powder Paint

Related Products