Products

Cable Basket

Cable Basket

- ตะกร้ารางเดินสายไฟมีโครงสร้างเบา แต่รับน้ำหนักมากเพราะกระจายน้ำหนักไปยังจุดต่างๆได้ดี

- ไม่มีเก็บสะสมฝุ่นและเชื้อโรค รวมถึงแมลงสัดว์กัดแทะต่าง ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อสายไฟได้

- ระบายอากาศและความร้อนได้ดี จึงสามารถยืดอายุฉนวนของสายไฟให้ใช้งานได้ยาวนาน 

Related Products