Products

Cable Tray : Corrugated Tray

Cable Tray : Corrugated Tray 

- ตัวรางผลิตด้วยเหล็กแผ่นดำคุณภาพสูง 

- ออกแบบและผลิตโดยเจาะขึ้นรูปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 - เหมาะสำหรับงานติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

- มีให้เลือกทั้งแบบชุบ Hot Dip Galvanizing และ Epoxy Powder Paint 

Related Products