Products

Cable Ladder

Cable Ladder

รางไฟฟ้าชนิดมีขั้นบันไดเปิดโล่ง 

เหมาะสำหรับงานเดินสายที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้มาก สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

Related Products