สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   2  
2 Sep 2018   1  
3 Sep 2018   1  
4 Sep 2018   2  
5 Sep 2018   2  
6 Sep 2018   5  
7 Sep 2018   4  
8 Sep 2018   5  
9 Sep 2018   1  
10 Sep 2018   5  
11 Sep 2018   14  
12 Sep 2018   8  
13 Sep 2018   1  
14 Sep 2018   7  
15 Sep 2018   3  
16 Sep 2018   4  
17 Sep 2018   8  
18 Sep 2018   19  
19 Sep 2018   7  
20 Sep 2018   7  
21 Sep 2018   44  
22 Sep 2018   2  
23 Sep 2018   44  
24 Sep 2018   4  
25 Sep 2018   77  
26 Sep 2018   19  
27 Sep 2018   19  
28 Sep 2018   4  
29 Sep 2018   17  
30 Sep 2018   9