สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2018   12  
2 Jan 2018   18  
3 Jan 2018   6  
4 Jan 2018   9  
5 Jan 2018   6  
6 Jan 2018   21  
7 Jan 2018   0  
8 Jan 2018   12  
9 Jan 2018   12  
10 Jan 2018   9  
11 Jan 2018   0  
12 Jan 2018   3  
13 Jan 2018   6  
14 Jan 2018   3  
15 Jan 2018   12  
16 Jan 2018   12  
17 Jan 2018   12  
18 Jan 2018   54  
19 Jan 2018   15  
20 Jan 2018   24  
21 Jan 2018   6  
22 Jan 2018   0  
23 Jan 2018   9  
24 Jan 2018   18  
25 Jan 2018   15  
26 Jan 2018   24  
27 Jan 2018   12  
28 Jan 2018   12  
29 Jan 2018   3  
30 Jan 2018   3  
31 Jan 2018   0