สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   14  
2 Oct 2018   12  
3 Oct 2018   60  
4 Oct 2018   9  
5 Oct 2018   25  
6 Oct 2018   84  
7 Oct 2018   7  
8 Oct 2018   16  
9 Oct 2018   31  
10 Oct 2018   61  
11 Oct 2018   31  
12 Oct 2018   20  
13 Oct 2018   6  
14 Oct 2018   104  
15 Oct 2018   45  
16 Oct 2018   14  
17 Oct 2018   71  
18 Oct 2018   90  
19 Oct 2018   67  
20 Oct 2018   53  
21 Oct 2018   21  
22 Oct 2018   84  
23 Oct 2018   97  
24 Oct 2018   60  
25 Oct 2018   41  
26 Oct 2018   65  
27 Oct 2018   53  
28 Oct 2018   63  
29 Oct 2018   45  
30 Oct 2018   10  
31 Oct 2018   30