สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   6  
2 Nov 2018   13  
3 Nov 2018   83  
4 Nov 2018   46  
5 Nov 2018   11  
6 Nov 2018   17  
7 Nov 2018   55  
8 Nov 2018   41  
9 Nov 2018   13  
10 Nov 2018   134  
11 Nov 2018   32  
12 Nov 2018   19  
13 Nov 2018   44  
14 Nov 2018   57  
15 Nov 2018   59  
16 Nov 2018   120  
17 Nov 2018   66  
18 Nov 2018   59  
19 Nov 2018   116  
20 Nov 2018   61  
21 Nov 2018   116  
22 Nov 2018   142  
23 Nov 2018   73  
24 Nov 2018   81  
25 Nov 2018   7  
26 Nov 2018   43  
27 Nov 2018   39  
28 Nov 2018   81  
29 Nov 2018   25  
30 Nov 2018   21