สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   8  
2 Dec 2018   26  
3 Dec 2018   19  
4 Dec 2018   93  
5 Dec 2018   47  
6 Dec 2018   41  
7 Dec 2018   43  
8 Dec 2018   54  
9 Dec 2018   26  
10 Dec 2018   17  
11 Dec 2018   16  
12 Dec 2018   27  
13 Dec 2018   50  
14 Dec 2018   31  
15 Dec 2018   38  
16 Dec 2018   72  
17 Dec 2018   17  
18 Dec 2018   12  
19 Dec 2018   19  
20 Dec 2018   21  
21 Dec 2018   22  
22 Dec 2018   24  
23 Dec 2018   64  
24 Dec 2018   13  
25 Dec 2018   8  
26 Dec 2018   31  
27 Dec 2018   22  
28 Dec 2018   9  
29 Dec 2018   16  
30 Dec 2018   33  
31 Dec 2018   22