สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2018   4  
2 Feb 2018   1  
3 Feb 2018   1  
4 Feb 2018   2  
5 Feb 2018   3  
6 Feb 2018   2  
7 Feb 2018   1  
8 Feb 2018   1  
9 Feb 2018   13  
10 Feb 2018   2  
11 Feb 2018   1  
12 Feb 2018   3  
13 Feb 2018   0  
14 Feb 2018   15  
15 Feb 2018   6  
16 Feb 2018   33  
17 Feb 2018   6  
18 Feb 2018   3  
19 Feb 2018   12  
20 Feb 2018   9  
21 Feb 2018   0  
22 Feb 2018   6  
23 Feb 2018   30  
24 Feb 2018   14  
25 Feb 2018   14  
26 Feb 2018   7  
27 Feb 2018   21  
28 Feb 2018   49