สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2018   6  
2 Mar 2018   0  
3 Mar 2018   21  
4 Mar 2018   6  
5 Mar 2018   12  
6 Mar 2018   6  
7 Mar 2018   12  
8 Mar 2018   9  
9 Mar 2018   9  
10 Mar 2018   9  
11 Mar 2018   6  
12 Mar 2018   0  
13 Mar 2018   6  
14 Mar 2018   12  
15 Mar 2018   6  
16 Mar 2018   0  
17 Mar 2018   9  
18 Mar 2018   6  
19 Mar 2018   0  
20 Mar 2018   6  
21 Mar 2018   12  
22 Mar 2018   0  
23 Mar 2018   23  
24 Mar 2018   14  
25 Mar 2018   14  
26 Mar 2018   0  
27 Mar 2018   7  
28 Mar 2018   14  
29 Mar 2018   35  
30 Mar 2018   21  
31 Mar 2018   21