สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   0  
2 Aug 2018   0  
3 Aug 2018   2  
4 Aug 2018   0  
5 Aug 2018   0  
6 Aug 2018   0  
7 Aug 2018   5  
8 Aug 2018   2  
9 Aug 2018   0  
10 Aug 2018   0  
11 Aug 2018   0  
12 Aug 2018   0  
13 Aug 2018   0  
14 Aug 2018   0  
15 Aug 2018   0  
16 Aug 2018   0  
17 Aug 2018   0  
18 Aug 2018   0  
19 Aug 2018   0  
20 Aug 2018   0  
21 Aug 2018   1  
22 Aug 2018   0  
23 Aug 2018   0  
24 Aug 2018   4  
25 Aug 2018   6  
26 Aug 2018   14  
27 Aug 2018   10  
28 Aug 2018   8  
29 Aug 2018   7  
30 Aug 2018   22  
31 Aug 2018   10