สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   77  
2 May 2019   67  
3 May 2019   44  
4 May 2019   31  
5 May 2019   31  
6 May 2019   40  
7 May 2019   26  
8 May 2019   26  
9 May 2019   48  
10 May 2019   60  
11 May 2019   33  
12 May 2019   36  
13 May 2019   50  
14 May 2019   48  
15 May 2019   42  
16 May 2019   45  
17 May 2019   30  
18 May 2019   26  
19 May 2019   39  
20 May 2019   44  
21 May 2019   46  
22 May 2019   42  
23 May 2019   78  
24 May 2019   30  
25 May 2019   68  
26 May 2019   56  
27 May 2019   45  
28 May 2019   51  
29 May 2019   67  
30 May 2019   44  
31 May 2019   38