สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   87  
2 Jun 2019   70  
3 Jun 2019   33  
4 Jun 2019   42  
5 Jun 2019   82  
6 Jun 2019   39  
7 Jun 2019   32  
8 Jun 2019   35  
9 Jun 2019   37  
10 Jun 2019   42  
11 Jun 2019   24  
12 Jun 2019   28  
13 Jun 2019   33  
14 Jun 2019   25  
15 Jun 2019   38  
16 Jun 2019   27  
17 Jun 2019   28  
18 Jun 2019   32  
19 Jun 2019   79  
20 Jun 2019   0  
21 Jun 2019   0  
22 Jun 2019   0  
23 Jun 2019   0  
24 Jun 2019   0  
25 Jun 2019   0  
26 Jun 2019   14  
27 Jun 2019   47  
28 Jun 2019   54  
29 Jun 2019   52  
30 Jun 2019   29