สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   88  
2 Jan 2019   47  
3 Jan 2019   17  
4 Jan 2019   10  
5 Jan 2019   54  
6 Jan 2019   19  
7 Jan 2019   14  
8 Jan 2019   11  
9 Jan 2019   25  
10 Jan 2019   22  
11 Jan 2019   28  
12 Jan 2019   29  
13 Jan 2019   11  
14 Jan 2019   14  
15 Jan 2019   7  
16 Jan 2019   3  
17 Jan 2019   16  
18 Jan 2019   72  
19 Jan 2019   25  
20 Jan 2019   70  
21 Jan 2019   25  
22 Jan 2019   22  
23 Jan 2019   69  
24 Jan 2019   54  
25 Jan 2019   86  
26 Jan 2019   20  
27 Jan 2019   53  
28 Jan 2019   67  
29 Jan 2019   20  
30 Jan 2019   25  
31 Jan 2019   95