สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   57  
2 Feb 2019   47  
3 Feb 2019   19  
4 Feb 2019   28  
5 Feb 2019   29  
6 Feb 2019   37  
7 Feb 2019   112  
8 Feb 2019   77  
9 Feb 2019   24  
10 Feb 2019   28  
11 Feb 2019   82  
12 Feb 2019   83  
13 Feb 2019   32  
14 Feb 2019   32  
15 Feb 2019   63  
16 Feb 2019   41  
17 Feb 2019   90  
18 Feb 2019   14  
19 Feb 2019   13  
20 Feb 2019   102  
21 Feb 2019   142  
22 Feb 2019   43  
23 Feb 2019   39  
24 Feb 2019   23  
25 Feb 2019   69  
26 Feb 2019   47  
27 Feb 2019   44  
28 Feb 2019   35