สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   63  
2 Apr 2019   43  
3 Apr 2019   57  
4 Apr 2019   77  
5 Apr 2019   44  
6 Apr 2019   41  
7 Apr 2019   30  
8 Apr 2019   99  
9 Apr 2019   18  
10 Apr 2019   29  
11 Apr 2019   31  
12 Apr 2019   44  
13 Apr 2019   25  
14 Apr 2019   33  
15 Apr 2019   91  
16 Apr 2019   41  
17 Apr 2019   68  
18 Apr 2019   38  
19 Apr 2019   46  
20 Apr 2019   37  
21 Apr 2019   47  
22 Apr 2019   54  
23 Apr 2019   26  
24 Apr 2019   33  
25 Apr 2019   37  
26 Apr 2019   22  
27 Apr 2019   43  
28 Apr 2019   47  
29 Apr 2019   49  
30 Apr 2019   40