สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   39  
2 Jul 2019   42  
3 Jul 2019   96  
4 Jul 2019   43  
5 Jul 2019   83  
6 Jul 2019   39  
7 Jul 2019   22  
8 Jul 2019   99  
9 Jul 2019   35  
10 Jul 2019   24  
11 Jul 2019   45  
12 Jul 2019   50  
13 Jul 2019   27  
14 Jul 2019   28  
15 Jul 2019   41  
16 Jul 2019   30  
17 Jul 2019   43  
18 Jul 2019   40  
19 Jul 2019   40  
20 Jul 2019   60  
21 Jul 2019   45  
22 Jul 2019   49  
23 Jul 2019   25  
24 Jul 2019   44  
25 Jul 2019   0  
26 Jul 2019   0  
27 Jul 2019   0  
28 Jul 2019   0  
29 Jul 2019   0  
30 Jul 2019   0  
31 Jul 2019   0